Buss välte ner i dike - tre till sjukhus med ambulans

20 personer i bussen - ingen allvarligt skadad