Hunden Livia hjälper svårt sjuka barn

Första studien om hund i barnsjukvård