Klass 1-varning på västkusten

Stormen Ingolf på ingång över Danmark