Gör det läskiga med galna naturfenomenet

Funderar - sen gör han det läskiga