Klass 1-varning för högt vattenstånd

Översvämningar till följd av höststormen i Öresund