Nyanlända tränger undan utsatta

Finns inte tillräckligt med bostäder