Skyddsrummen räcker inte till

50 000 nya platser behöver byggas