Så ser vapensmugglingen i Sverige ut

Skjutningar ökar - stor tillgång till vapen