”Den här supkulturen – jag hatar den”

Gunilla Boethius om sexismen och trakasserierna på Aftonbladet på 70-talet