Ångrar sig sekunden precis före landning

Flygplanet ska gå ner för landning, men ångrar sig och flyger tillbaka