Spektakulära naturfenomenet fångas på film

Turisterna skriker när berget rasar