43 miljarder i skatt undanhålls

#vadfanfårjag trendar på sociala medier efter Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östlings uttalande.