"Det här är inte en vapensituation"

Trump om skjutningen i Texas