Reporterns intränade ticks

"Det här var hans grej"