Mystisk mask förbryllar

Mystiska djur med Tom Arnbom, expert WWF, och journalisten Jimmy Beris.