Rockstjärna avslöjad i skatteskandal

Köpte galleria i Litauen.