Johanna Möllers försvarsteknik inför rätten

Hon är dömd till livstids fängelse