Bestulna på diamantring av hemtjänstpersonal

Undersköterska fångades på övervaktningskamera