Brandkåren - "En komplicerad plats - stort kvarter med innergårdar"

Christer Wahlström, ledningsbefäl Storstockholms brandförsvar, om släckningsarbetet.