Lena Mellin: "Öppet läge i politiken"

Svarar på tittarfrågor efter partiledardebatten