Hur funkar jordskalvsskalan?

En jordbävning på 6,0 är 1000 gånger så kraftig som en på 4,0. Vi förklarar: Så funkar Richterskalan och momentmagnitudskalan.