Klinik anmäls - träffade 28 olika läkare på fem veckor

Fick infektion efter spiral