Vinboxar leder till ökad konsumtion av alkohol

Alkoholkonsumtionen har minskat i Sverige Men vindrickandet har ökat.