Mirakel efter våldsam krock

Se den otroliga kollisionen i Ryssland