Sjuksköterska stjäl från sjuk kvinna

Avslöjades på pantbankens övervakningskamera.