Idiotiska golfslaget - rätt i bakrutan

"Han skrek ju inte fore heller"