Julmusik skadligt för hälsan

För mycket av det goda kan skada dig - Katarina Lundblad, musikterapeut och doktorand i musikvetenskap förklarar varför.