Gör det opassande – så maskerar kanalen

Rasar efter draget i gruppbilden