SD kräver att riksdagsledamoten Pavel Gamov lämnar sitt uppdrag

Åkte på bjudresa till Ryssland - agerade olämpligt