Flera har tvingats lämna SD

Kent Ekeroth uppmanas lämna om misshandelsdomen fastställs