Inbrottet avbröts plötsligt

Tjuven straffades med detsamma.