Persbrandts svartsjuka på Skavlan

Utbrottet i trapphuset - skrek efter exet.