Importerar vatten – trots att de vill värna om miljön

Tetra paks gratisvattnet som delades ut på Stockholms centralstation är importerat från England.