Vad är ”Lex Maria” – och hur fungerar det?

Bygger på en incident på Mariasjukhuset i Stockholm 1936.