Flera olyckor i trafiken – mycket halt på vägarna

Stora delar av landet har drabbats av frosthalka