Duterte brister ut i kärlekssång – på Trumps order

Ledarna befann sig på ett toppmöte i Manila när det oväntade inträffade