Besked från finansinspektionen

Föreslår skärpt amorteringskrav