”Borde ställa in om de inte löser det här”

Anna Rydén och Simon Brenning rapporterar om turerna kring Diamantbollen