Enkla knepet skyddar dig från inbrott

Så kan tricket hålla tjuven borta