Detaljen som skrämmer bort biltjuven

Så lätt undviker du att få inbrott