SMHI varnar för halka i söder

Underkylt regn skapar förrädiska vägförhållanden.