635 sångerskor i uppror mot sexismen

MeToo-kampanjen dundrar vidare - fler vittnar om övergrepp.