Klantiga parkeringen får ödesdigra konsekvenser

Tågspåret borde gjort föraren uppmärksam.