Fem största hoten mot mänskligheten

Olle Häggström, professor i matematisk statistik på Chalmers listar farorna.