De fem största hoten mot mänskligheten

Olle Häggström, professor i matematisk statistik, har listat mänsklighetens största fiender.