Vita älgen få leva

Beslutet om att skjuta den kända vita älgen gäller inte längre