Kristi brud anmäls för två fall av misshandel

Pastor anmäld för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning