Seriemorden i Florida

Fjärde mordet på kort tid - allmänheten uppmanas hålla sig inomhus