Kritiken mot Trump - "För instabil"

Oron över kärnvapenkoderna växer i de Demokratiska leden.