Vad betyder "gulej"?

Lär dig finlandssvenska med Janne Grönroos.